Zasady kupna/sprzedaży
programów treningowych

1. Osoba realizująca zakupiony plan treningowy odpowiada osobiście za stan swojego zdrowia oraz zapewnia, że nie ma przeciwskazań, aby móc realizować treningi.

2. Osobie realizującej zakupiony plan treningowy nie przysługuje prawo do roszczeń wobec Sport and Beauty Sp. z o.o. w przypadku nieszczęśliwego wypadku/uszczerbku na zdrowiu podczas realizacji treningu.