Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ

Polityka prywatności STRONY WWW, FORMULARZA KONTAKTOWEGO, NEWSLETTERA, REJESTRACJI NA OBOZY I WARSZTATY

Dane osobowe kontrahentów Sport and Beauty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Sport and Beauty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane w celu realizacji usług, a także w celach księgowych, rozliczeniowych i archiwizacji.
 • Zgoda na przetwarzanie danych nie jest wymagana, ale może być niezbędna do realizacji usług lub kontaktu przez formularz kontaktowy i e-mail.
 • Sport and Beauty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zbiera takie informacje jak adres -email, imię, nazwisko, adres, wiek, waga, wzrost, wyniki sportowe w poszczególnych ćwiczeniach związanych głównie z dwubojem olimpijskim oraz w celach księgowych.
 • Każdy klient ma prawo do udostępnienia mu jego danych, zgłoszenia chęci usunięcia, wycofania zgody na przetwarzanie oraz ich zmian. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Aby cofnąć zgodę przetwarzania danych i zgłoszenie chęci usunięcia ich, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres e-mail: arek@arkadiuszmichalski.com
 • Administratorem danych osobowych jest Sport and Beauty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach,
  ul. Nagietkowa 16C/2, 59-100 Polkowice; Sąd rejonowy Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego
  KRS: 0000965611; NIP: 5020123412; REGON: 521738478
  wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)w całości pokryty
 • Dane takie jak imię, nazwisko oraz adres zamieszkania w formie danych umieszczonych na fakturach są udostępniane do biura rachunkowego w celu realizacji usług księgowych dla Sport and Beauty Sp. z o.o.

Formularz kontaktowy

 • Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
 • Istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych. Aby to zrobić należy wysłać wiadomość e-mail na adres arek@arkadiuszmichalski.com z żądaniem usunięcia danych osobowych podanych w formularzu z serwera poczty e-mail.

Newsletter

 • Dane wpisane w Newsletterze będą przetwarzane w celach informacyjnych, reklamowych i marketingowych. Ponadto możesz otrzymywać inne informacje promocyjne dotyczące podmiotów współpracujących z Sport and Beauty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych. Aby to zrobić należy wysłać wiadomość e-mail na adres arek@arkadiuszmichalski.com z żądaniem usunięcia danych osobowych podanych w Newsletterze lub też kliknięcie w link w wiadomości e-mail, który poprowadzi do procesu wypisania ze subskrypcji.
 • Zapis do subskrypcji jest dobrowolny.

Polityka cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.arkadiuszmichalski.com

 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator – firma Arkadiusz Michalski, prowadząca działalność pod adresem: ul. Słoneczna 10, 59-101 Sobin, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5020028352, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Facebook

 • Youtube

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.