kontakt

firma

Właścicielem strony internetowej www.arkadiuszmichalski.com jest firma:

Sport and Beauty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nagietkowa 16C/2, 59-100 Polkowice

Sąd rejonowy Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego

KRS: 0000965611
NIP: 5020123412
REGON: 521738478

wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w całości pokryty