regulamin obozów

1. Uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika.
2. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać regulaminu obiektów sportowych i ośrodka sportowego, w którym odbywa się obóz. W przypadku uszkodzeń obiektów ośrodka sportowego (np. pokój hotelowy). zobowiązuje się pokryć koszty naprawy.
3. Uczestnik zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić sobie ubezpieczenie NNW oraz pokryć jego koszty.
4. Uczestnik zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić sobie transport na obóz oraz powrót z obozu oraz pokryć jego koszty.
5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do roszczeń wobec organizatora i osób prowadzących obóz w przypadku nieszczęśliwego wypadku/uszczerbku na zdrowiu podczas obozu.
6. Uczestnik odpowiada osobiście za stan swojego zdrowia oraz zapewnia, że nie ma przeciwskazań, aby uczestniczyć w obozie, a w szczególności w zajęciach sportowych.
7. Obozy są skierowane dla osób, które mają ukończone 18. lat.
8. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się również z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.arkadiuszmichalski.com/polityka-prywatnosci i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sport and Beauty Sp z o.o. (ul. Nagietkowa 16C/2, 59-100 Polkowice, KRS: 0000965611).