contact

business

The owner of the website www.arkadiuszmichalski.com is the company:

Sport and Beauty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nagietkowa 16C/2, 59-100 Polkowice

District Court Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX economic department of the national court register

KRS: 0000965611
NIP: 5020123412
REGON: 521738478

share capital: PLN 5,000.00 (say: five thousand zlotys) fully covered